Bookmarklet Store

Bookmarklet là một đoạn mã (script) nhỏ được đặt trên thanh đánh dấu (bookmark bar) của trình duyệt, giúp ta có thể dễ dàng thực hiện một số thao tác mà trang web không hỗ trợ.

Để sử dụng hãy hiện thanh Bookmark Bar của bạn lên. Sau đó nhấn chuột (nhấn và giữ ko thả ra) vào các button (bookmarklet) bên dưới và kéo lên thanh Bookmark bar của trình duyệt. Lúc này bạn sẽ có 1 bookmarklet để sử dụng. Bạn cần truy cập vào các trang tương ứng và nhấn vào Bookmarklet này để chúng hoạt động.

Bookmarklet download SVG from flaticon.com

Your paragraph text 1
Bookmarklet download SVG from flaticon.com

Bookmarklet:

Hướng dẫn sử dụng Bookmarklet này chi tiết tại:

Copy SVG to Clipboard miễn phí trên trang flaticon.com

Với bookmarklet phía trên bạn sẽ download được file SVG về máy tính. Với Bookmarklet dưới đây bạn có thể copy nội dung SVG vào bộ nhớ của máy tính và dán trực tiếp vào trong các công cụ design như Figma…

Hãy nhấn giữ button bên dưới và kéo vào bookmarkbar.

Bookmarklet – YouTube Downloader & Converter

Download audio Text to Speech trên FPT.AI

fpt.ai/tts là ứng dụng chuyển đổi văn bản thành giọng nói. Tuy nhiên ở bản miễn phí sẽ có rất nhiều giới hạn và việc tải audio sau khi ứng dụng đã chuyển đổi văn bản của bạn thành giọng nói cũng khá khó khăn. Bookmarklet này sẽ giúp bạn tải file audio kết quả về bằng cách bấm vào bookmarklet.