Download SVG miễn phí trên flaticon.com

dream tab
Quý PV
8 tháng trước
1 phút đọc

Lưu ý

  • Bạn cần đăng nhập vào flaticon trước rồi mới sử dụng nút này.
  • Bạn chỉ có thể tải SVG khi bạn đang xem chi tiết một icon. Không thể tải ở trang listing.

Hướng Dẫn

Bước 1

Bấm giữ nút Download SVG và kéo lên bookmark bar

download svg from flaticon.com
Bấm giữ nút download svg và kéo lên bookmark bar

Bước 2

Sau đó vào xem icon trên flaticon và nhấn vào nút “Download SVG” trên thanh bookmarkar để tải

image 1

Hi vọng bookmarklet nhỏ này sẽ giúp ích với các bạn.

Nếu có gì thắc mắc các bạn có thể hỏi nhóm mình thông qua kênh

Facebook

https://www.facebook.com/dreamtab.co